Editorial Team

 أ.د. هنية عبدالسلام محمد       ئيس هيئة التحـرير للمجلة العلمية لكلية العلوم 

h.saed1717@su.edu.ly

أ. د. احميد  محمد يونس                   عضو هيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

hamid.younis@su.edu.ly 

د. غزالة ميلاد الحداد                       عضو هيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

g.alhdad@su.edu.ly

 د. فاطمة محمد مخلوف                    عضو هيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

fatima.mohamed@su.edu.ly

د. فتحية عبدالجواد موسى                   عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

fathia@su.edu.ly

د. خالد حمودة إدريس                      عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

kh_hammoda@su.edu.ly

أ. عزيزة إحميد إشتيوي                     عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

aziza.omar@su.edu.ly