Editorial Team

أ. د. عبدالله سالم رضوان                 رئيس هيئة التحـرير للمجلة العلمية لكلية العلوم

Radwan2004@su.edu.ly

د. هنية عبدالسلام محمد                    مـديرهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

h.saed1717@su.edu.ly

د. غزالة ميلاد الحداد                       عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

g.alhdad@su.edu.ly

 د. فاطمة محمد مخلوف                    عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

fatima.mohamed@su.edu.ly

د. فتحية عبدالجواد موسى                   عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

fathia@su.edu.ly

د. خالد حمودة إدريس                      عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

kh_hammoda@su.edu.ly

أ. عزيزة إحميد إشتيوي                     عضوهيئة التحـرير بالمجلة العلمية لكلية العلوم

aziza.omar@su.edu.ly